'Trage cloudmigratie Belastingdienst hindert oplossen problemen toeslagensysteem'

Abraham54

Administrator
Forumleiding
Lid geworden
2 aug 2016
Berichten
34.577
Leeftijd
70
OS
Windows 11 Professional
AV
Microsoft Defender
FW
Windows Firewall
detail.png

'Trage cloudmigratie Belastingdienst hindert oplossen problemen toeslagensysteem'​


maandag 25 maart 2024, 10:17 door Redactie, 3 reacties
Publicatie van Security.nl


De Dienst Toeslagen van de Belastingdienst loopt ver achter met de migratie naar de cloud wat het oplossen van de
'hardnekkige problemen' met het Toeslagen Verstrekking Systeem hindert, zo stelt het Adviescollege ICT-toetsing op
basis van onderzoek. Het Adviescollege adviseert verschillende maatregelen, waaronder het snel bepalen van de
geschiktheid van publieke cloudoplossingen.

Met het Toeslagen Verstrekking Systeem (TVS) verwerkt de Belastingdienst de gegevens van meer dan zes miljoen burgers
voor het vaststellen, toekennen, uitbetalen, en terugvorderen van toeslagen en voor het houdenvan toezicht op de
uitvoering daarvan. Een belangrijk probleem bij het gebruik van het TVS is het bestaan van handmatige workarounds.
Bij gebruikers bestaat al een tijd de behoefte aan verdere automatisering van deze taken, die arbeidsintensief en
foutgevoelig zijn. Daarnaast ontstaan bij het doorvoeren van de vierwekelijkse releases van het systeem regelmatig fouten,
die vervolgens gerepareerd moeten worden.

TVS draait op het Hosting Platform voor Toeslagen (HPT) dat beheerd wordt op de omgeving van Data Center Services (DCS)
van de Belastingdienst. DCS wil afscheid nemen van HPT. In de eerste plaats omdat HPT specifiek is ingericht voor
Dienst Toeslagen en DCS uitsluitend generieke voorzieningen wil beheren. Dankzij een recente aanschaf van nieuwe licenties
is HPT nog wel tot en met 2027 up-to-date.

"Het is noodzakelijk dat het technische platform waarop de TVS–applicatie draait wordt vervangen, omdat dit medio 2024 niet
meer wordt ondersteund. Door in te zetten op een migratie naar een platform dat in de “cloud” draait, komen nieuwe
mogelijkheden binnen bereik voor een verbeterde dienstverlening aan burgers", zo staat in het Meerjarig Informatieplan Dienst
Toeslagen 2024-2026 (pdf).
Volgens het Informatieplan schept de migratie naar de cloud een aantal condities die het voor de Dienst Toeslagen mogelijk
maakt de afhankelijkheden van (verouderde) applicaties van de Belastingdienst te verminderen en als organisatie wendbaarder
te worden.

Op verzoek van het ministerie van Financiën deed het Adviescollege ICT-toetsing onderzoek naar de migratie van TVS naar een
publieke cloud. "Daarmee wordt beoogd de voorspelbaarheid, de productiviteit, de wendbaarheid en de kwaliteit van zowel het
IV-voortbrengingsproces als de exploitatie te verbeteren", aldus het Adviescollege. Dat concludeert dat de cloudmigratie met de
huidige aanpak nog lang gaat duren en dat het daardoor onzeker is wanneer de hardnekkige problemen met TVS worden opgelost.

Volgens het Adviescollege komt dit door verschillende zaken: Ten eerste stelt de Dienst Toeslagen het in beeld brengen van
privacy- en beveiligingsrisico’s, en de mitigatie daarvan, te lang uit. Daarnaast leidt de gekozen aanpak niet snel tot resultaat en is
de Dienst Toeslagen nog onvoldoende betrokken. Het Adviescollege adviseert als oplossing om de Dienst Toeslagen nauw te
betrekken bij de richting en keuzes die gemaakt worden.

Verder wordt aangeraden om binnen zes maanden de geschiktheid van een publieke cloudoplossing te beoordelen en zo snel als
mogelijk naar een cloudomgeving te migreren en daarna pas verder te optimaliseren. Het vierde en laatste advies betreft het
oplossen van functionele hardnekkigheden en andere verbeteringen van de dienstverlening aan burgers op het moment dat de
onderdelen in de publieke cloud staan door deze nu al in kaart te brengen. De Vries laat in een reactie weten dat de Dienst Toeslagen
de adviezen onderschrijft en hiermee aan de slag gaat (pdf).
 
Terug
Bovenaan Onderaan