• Welkom
  PiepComp Support is een modern en gezellig forum; ons devies is snelheid en geen reclame!

  De regering heeft vanwege het “coronavirus” werknemers aangeraden om thuiswerker te worden, wij bieden derhalve een "computer APK" aan.

  Wordt ook lid! Computer APK

Vraag op zoek

toska

Heeft veel posts
Gewaardeerd lid
Lid geworden
28 aug 2016
Reacties
1.792
Reaction score
127
Punten
63
Leeftijd
57
Website
www.games4you.be
Ben op zoek naar iemand die kennis heeft van phpbb en php en extensies en stijlen?, die me dat zou kunnen aanleren via filmpjes of dergelijke en me teveneens wilt bijstaan als technische beheerder van mijn eigen sites.
vergoeding is altijd mogelijk betaal wel niet per uur maar gewoon als donatie
wie heeft intresse?
moet wel 200% te vertrouwen zijn aangezien deze toestemming krijgt in mijn acp en server, sorry voor deze vraag maar wel belangrijk
groeten
 

gouwepeer

Heeft veel posts
Team lid
Lid geworden
4 okt 2016
Reacties
1.293
Reaction score
245
Punten
63
Leeftijd
44
Website
www.gouwepeer.nl
Ik weet niet wat je precies wilt doen aan modificaties, maar bij deze wil ik een beknopte uitleg geven.
Als je de templates overall_header.html en overall_footer.html van prosilver erbij pakt (de standaardstyle) zal je vermoedelijk de vele EVENT's zien staan, zoals <!-- EVENT overall_header_head_append -->.
Door gebruik te maken van deze EVENT's kan je een extentie maken die na een update (waarbij een stijl word overschreven) gewoon bruikbaar blijft.

Om even een overzicht te hebben:
Template overall_header.html:
HTML:
<!DOCTYPE html>
<html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" lang="{S_USER_LANG}">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
{META}
<title><!-- IF UNREAD_NOTIFICATIONS_COUNT -->({UNREAD_NOTIFICATIONS_COUNT}) <!-- ENDIF --><!-- IF not S_VIEWTOPIC and not S_VIEWFORUM -->{SITENAME} - <!-- ENDIF --><!-- IF S_IN_MCP -->{L_MCP} - <!-- ELSEIF S_IN_UCP -->{L_UCP} - <!-- ENDIF -->{PAGE_TITLE}<!-- IF S_VIEWTOPIC or S_VIEWFORUM --> - {SITENAME}<!-- ENDIF --></title>

<!-- IF S_ENABLE_FEEDS -->
  <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_OVERALL --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {SITENAME}" href="{{ path('phpbb_feed_index') }}"><!-- ENDIF -->
  <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_NEWS --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FEED_NEWS}" href="{{ path('phpbb_feed_news') }}"><!-- ENDIF -->
  <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_FORUMS --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_ALL_FORUMS}" href="{{ path('phpbb_feed_forums') }}"><!-- ENDIF -->
  <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_TOPICS --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FEED_TOPICS_NEW}" href="{{ path('phpbb_feed_topics') }}"><!-- ENDIF -->
  <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_TOPICS_ACTIVE --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FEED_TOPICS_ACTIVE}" href="{{ path('phpbb_feed_topics_active') }}"><!-- ENDIF -->
  <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_FORUM and S_FORUM_ID --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FORUM} - {FORUM_NAME}" href="{{ path('phpbb_feed_forum', { forum_id : S_FORUM_ID } ) }}"><!-- ENDIF -->
  <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_TOPIC and S_TOPIC_ID --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_TOPIC} - {TOPIC_TITLE}" href="{{ path('phpbb_feed_topic', { topic_id : S_TOPIC_ID } ) }}"><!-- ENDIF -->
  <!-- EVENT overall_header_feeds -->
<!-- ENDIF -->

<!-- IF U_CANONICAL -->
  <link rel="canonical" href="{U_CANONICAL}">
<!-- ENDIF -->

<!--
  phpBB style name: prosilver
  Based on style:  prosilver (this is the default phpBB3 style)
  Original author: Tom Beddard ( http://www.subBlue.com/ )
  Modified by:
-->

<!-- IF S_ALLOW_CDN -->
<script>
  WebFontConfig = {
    google: {
      families: ['Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i&subset=cyrillic,cyrillic-ext,greek,greek-ext,latin-ext,vietnamese']
    }
  };

  (function(d) {
    var wf = d.createElement('script'), s = d.scripts[0];
    wf.src = 'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.5.18/webfont.js';
    wf.async = true;
    s.parentNode.insertBefore(wf, s);
  })(document);
</script>
<!-- ENDIF -->
<link href="{T_FONT_AWESOME_LINK}" rel="stylesheet">
<link href="{T_STYLESHEET_LINK}" rel="stylesheet">
<link href="{T_STYLESHEET_LANG_LINK}" rel="stylesheet">

<!-- IF S_CONTENT_DIRECTION eq 'rtl' -->
  <link href="{T_THEME_PATH}/bidi.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet">
<!-- ENDIF -->

<!-- IF S_PLUPLOAD -->
  <link href="{T_THEME_PATH}/plupload.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet">
<!-- ENDIF -->

<!-- IF S_COOKIE_NOTICE -->
  <link href="{T_ASSETS_PATH}/cookieconsent/cookieconsent.min.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet">
<!-- ENDIF -->

<!--[if lte IE 9]>
  <link href="{T_THEME_PATH}/tweaks.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet">
<![endif]-->

<!-- EVENT overall_header_head_append -->

{$STYLESHEETS}

<!-- EVENT overall_header_stylesheets_after -->

</head>
<body id="phpbb" class="nojs notouch section-{SCRIPT_NAME} {S_CONTENT_DIRECTION} {BODY_CLASS}">

<!-- EVENT overall_header_body_before -->

<div id="wrap" class="wrap">
  <a id="top" class="top-anchor" accesskey="t"></a>
  <div id="page-header">
    <div class="headerbar" role="banner">
    <!-- EVENT overall_header_headerbar_before -->
      <div class="inner">

      <div id="site-description" class="site-description">
        <a id="logo" class="logo" href="<!-- IF U_SITE_HOME -->{U_SITE_HOME}<!-- ELSE -->{U_INDEX}<!-- ENDIF -->" title="<!-- IF U_SITE_HOME -->{L_SITE_HOME}<!-- ELSE -->{L_INDEX}<!-- ENDIF -->"><span class="site_logo"></span></a>
        <h1>{SITENAME}</h1>
        <p>{SITE_DESCRIPTION}</p>
        <p class="skiplink"><a href="#start_here">{L_SKIP}</a></p>
      </div>

      <!-- EVENT overall_header_searchbox_before -->
      <!-- IF S_DISPLAY_SEARCH and not S_IN_SEARCH -->
      <div id="search-box" class="search-box search-header" role="search">
        <form action="{U_SEARCH}" method="get" id="search">
        <fieldset>
          <input name="keywords" id="keywords" type="search" maxlength="128" title="{L_SEARCH_KEYWORDS}" class="inputbox search tiny" size="20" value="{SEARCH_WORDS}" placeholder="{L_SEARCH_MINI}" />
          <button class="button button-search" type="submit" title="{L_SEARCH}">
            <i class="icon fa-search fa-fw" aria-hidden="true"></i><span class="sr-only">{L_SEARCH}</span>
          </button>
          <a href="{U_SEARCH}" class="button button-search-end" title="{L_SEARCH_ADV}">
            <i class="icon fa-cog fa-fw" aria-hidden="true"></i><span class="sr-only">{L_SEARCH_ADV}</span>
          </a>
          {S_SEARCH_HIDDEN_FIELDS}
        </fieldset>
        </form>
      </div>
      <!-- ENDIF -->
      <!-- EVENT overall_header_searchbox_after -->

      </div>
      <!-- EVENT overall_header_headerbar_after -->
    </div>
    <!-- EVENT overall_header_navbar_before -->
    <!-- INCLUDE navbar_header.html -->
  </div>

  <!-- EVENT overall_header_page_body_before -->

  <a id="start_here" class="anchor"></a>
  <div id="page-body" class="page-body" role="main">
    <!-- IF S_BOARD_DISABLED and S_USER_LOGGED_IN and (U_MCP or U_ACP) -->
    <div id="information" class="rules">
      <div class="inner">
        <strong>{L_INFORMATION}{L_COLON}</strong> {L_BOARD_DISABLED}
      </div>
    </div>
    <!-- ENDIF -->

    <!-- EVENT overall_header_content_before -->
En template overall_footer.html:
HTML:
    <!-- EVENT overall_footer_content_after -->
  </div>

<!-- EVENT overall_footer_page_body_after -->

<div id="page-footer" class="page-footer" role="contentinfo">
  <!-- INCLUDE navbar_footer.html -->

  <div class="copyright">
    <!-- EVENT overall_footer_copyright_prepend -->
    <p class="footer-row">
      <span class="footer-copyright">{{ CREDIT_LINE }}</span>
    </p>
    <!-- IF TRANSLATION_INFO -->
    <p class="footer-row">
      <span class="footer-copyright">{{ TRANSLATION_INFO }}</span>
    </p>
    <!-- ENDIF -->
    <!-- EVENT overall_footer_copyright_append -->
    <p class="footer-row">
      <a class="footer-link" href="{{ U_PRIVACY }}" title="{{ lang('PRIVACY_LINK') }}" role="menuitem">
        <span class="footer-link-text">{{ lang('PRIVACY_LINK') }}</span>
      </a>
      |
      <a class="footer-link" href="{{ U_TERMS_USE }}" title="{{ lang('TERMS_LINK') }}" role="menuitem">
        <span class="footer-link-text">{{ lang('TERMS_LINK') }}</span>
      </a>
    </p>
    <!-- IF DEBUG_OUTPUT -->
    <p class="footer-row">
      <span class="footer-info">{{ DEBUG_OUTPUT }}</span>
    </p>
    <!-- ENDIF -->
    <!-- IF U_ACP -->
    <p class="footer-row">
      <a class="footer-link text-strong" href="{{ U_ACP }}">{{ lang('ACP') }}</a>
    </p>
    <!-- ENDIF -->
  </div>

  <div id="darkenwrapper" class="darkenwrapper" data-ajax-error-title="{L_AJAX_ERROR_TITLE}" data-ajax-error-text="{L_AJAX_ERROR_TEXT}" data-ajax-error-text-abort="{L_AJAX_ERROR_TEXT_ABORT}" data-ajax-error-text-timeout="{L_AJAX_ERROR_TEXT_TIMEOUT}" data-ajax-error-text-parsererror="{L_AJAX_ERROR_TEXT_PARSERERROR}">
    <div id="darken" class="darken">&nbsp;</div>
  </div>

  <div id="phpbb_alert" class="phpbb_alert" data-l-err="{L_ERROR}" data-l-timeout-processing-req="{L_TIMEOUT_PROCESSING_REQ}">
    <a href="#" class="alert_close">
      <i class="icon fa-times-circle fa-fw" aria-hidden="true"></i>
    </a>
    <h3 class="alert_title">&nbsp;</h3><p class="alert_text"></p>
  </div>
  <div id="phpbb_confirm" class="phpbb_alert">
    <a href="#" class="alert_close">
      <i class="icon fa-times-circle fa-fw" aria-hidden="true"></i>
    </a>
    <div class="alert_text"></div>
  </div>
</div>

</div>

<div>
  <a id="bottom" class="anchor" accesskey="z"></a>
  <!-- IF not S_IS_BOT -->{RUN_CRON_TASK}<!-- ENDIF -->
</div>

<script src="{T_JQUERY_LINK}"></script>
<!-- IF S_ALLOW_CDN --><script>window.jQuery || document.write('\x3Cscript src="{T_ASSETS_PATH}/javascript/jquery.min.js?assets_version={T_ASSETS_VERSION}">\x3C/script>');</script><!-- ENDIF -->
<script src="{T_ASSETS_PATH}/javascript/core.js?assets_version={T_ASSETS_VERSION}"></script>
<!-- INCLUDEJS forum_fn.js -->
<!-- INCLUDEJS ajax.js -->
<!-- IF S_ALLOW_CDN -->
  <script>
    (function($){
      var $fa_cdn = $('head').find('link[rel="stylesheet"]').first(),
        $span = $('<span class="fa" style="display:none"></span>').appendTo('body');
      if ($span.css('fontFamily') !== 'FontAwesome' ) {
        $fa_cdn.after('<link href="{T_ASSETS_PATH}/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">');
        $fa_cdn.remove();
      }
      $span.remove();
    })(jQuery);
  </script>
<!-- ENDIF -->

<!-- IF S_COOKIE_NOTICE -->
  <script src="{T_ASSETS_PATH}/cookieconsent/cookieconsent.min.js?assets_version={T_ASSETS_VERSION}"></script>
  <script>
    if (typeof window.cookieconsent === "object") {
      window.addEventListener("load", function(){
        window.cookieconsent.initialise({
          "palette": {
            "popup": {
              "background": "#0F538A"
            },
            "button": {
              "background": "#E5E5E5"
            }
          },
          "theme": "classic",
          "content": {
            "message": "{LA_COOKIE_CONSENT_MSG}",
            "dismiss": "{LA_COOKIE_CONSENT_OK}",
            "link": "{LA_COOKIE_CONSENT_INFO}",
            "href": "{UA_PRIVACY}"
          }
        });
      });
    }
  </script>
<!-- ENDIF -->

<!-- EVENT overall_footer_after -->

<!-- IF S_PLUPLOAD --><!-- INCLUDE plupload.html --><!-- ENDIF -->
{$SCRIPTS}

<!-- EVENT overall_footer_body_after -->

</body>
</html>
Deze 2 templates komen in elke pagina weer terug.

Om een extentie te maken krijg je in de map ext deze struktuur:
mapnaam (meestal de naam van de ontwikkelaar) --> extentienaam --> stylemap en het bestand composer.json.
In het bestand composer.json staan deze gegevens:
JSON:
{
  "name": "mapnaam/extentienaam",
  "type": "phpbb-extension",
  "description": "beschrijving van de extentie.",
  "homepage": "site van de ontwikkelaar",
  "version": "1.0.0",
  "license": "voorbeeld: vrije licentie",
  "authors": [
    {
      "name": "naam van de ontwikkelaar",
      "username": "nackname van ontwikkelaar",
      "email": "email adres ontwikkelaar",
      "homepage": "homepage ontwikkelaar",
      "role": "Developer"
    }
  ],
  "require": {
    "php": "voorbeeld: >=5.3.3"
  },
  "extra": {
    "display-name": "de extentienaam voor in het adminpaneel",
    "soft-require": {
      "phpbb/phpbb": "voorbeeld: >=3.1.x"
    },
    "version-check": {
      "host": "www.phpbb.com (indien daar aangemeld)",
      "directory": "/customise/db/extension/naam extentie",
      "filename": "version_check"
    }
  }
}
En de stylemap styles bevat in elk geval de map prosilver en eventueel andere stijlnamen of de map all voor alle stijlen die geen eigen map hebben.

In de stijlmap staat dan in elk geval de map template en indien nodig ook de map theme

In de template map staan dan de bestanden die naar een of meerdere EVENT's verwijzen.
<!-- EVENT overall_footer_body_after --> zal dan informatie uit het bestand overall_footer_body_after.html halen indien aanwezig.
Om handigheid in html (en eventueel php) te krijgen is w3schools.com een echte aanrader.
 

toska

Heeft veel posts
Gewaardeerd lid
Lid geworden
28 aug 2016
Reacties
1.792
Reaction score
127
Punten
63
Leeftijd
57
Website
www.games4you.be
Is mooi gouwepeer maar ben een beginneling dus dat zijn al moeilijke termen om mee te beginnen?
eerste wat ik graag zou willen aanleren is
1 een phpbb forum opzetten
2 stijlen installeren
3 domeinnaam plaatsen
4 extensies intalleren
5 forum phpbb updaten
 

gouwepeer

Heeft veel posts
Team lid
Lid geworden
4 okt 2016
Reacties
1.293
Reaction score
245
Punten
63
Leeftijd
44
Website
www.gouwepeer.nl
Hoe heb je dat met jouw andere fora en domeinnamen gedaan?
 

Black Tiger

Senior
Lid geworden
6 aug 2018
Reacties
3.012
Reaction score
477
Punten
83
Website
www.satellitefun.org
1.) Vrij eenvoudig, alleen het rechtensysteem moet je even door hebben is wat ingewikkeld of dubbel.
2.) Ligt er aan wat je wilt maar pro-silver (gratis te downloaden) is net als veel andere stijlen eenvoudig te installeren.
3.) Dat doet normaliter je hoster voor je en instelling in de forum software stelt niets voor.
4.) Extensies installeren is ook erg makkelijk in phpbb.
5.) Altijd een backup maken, maar met de semi-auto update functie ook best eenvoudig.

Het beste is het eigenlijk kom gewoon ermee te beginnen in een test opzet, en dan eens te kijken waar je tegen aan loopt.

Als Gouwepeer niet wil dan wil ik me wel aanmelden, op dit moment hou ik ook 2 andere phpBB forums bij (en nog een SMF en een Invision forum).
Ik doe echter geen stijl aanpassingen door templates te editten, behalve in uitzonderingen, want ik ben van mening dat men dat het beste zo standaard mogelijk kan houden, mede i.v.m. upgrades.
 

toska

Heeft veel posts
Gewaardeerd lid
Lid geworden
28 aug 2016
Reacties
1.792
Reaction score
127
Punten
63
Leeftijd
57
Website
www.games4you.be
Hoe heb je dat met jouw andere fora en domeinnamen gedaan?
heb ik altijd laten doen door 3 personen,maar deze bedragen lopen te hoog op, is me niet teveel maar als je voor een werkje van 5 minuten al iets moet geven, dat is van het goede teveel,ze zijn alle 3 steeds goed betaald en daar hebben ze geen klagen over.gisteren heeft hij mijn phpbb geupdate zei me doodleuk dat hij er uren aan bezig is?? terwijl ik het vroeg aan mijn vaste die zei als je weet wat je moet doen exact duurt dit een 15 minuten, deze wou dan wat meer verdienen begrijp je? alles draait om geld
 

toska

Heeft veel posts
Gewaardeerd lid
Lid geworden
28 aug 2016
Reacties
1.792
Reaction score
127
Punten
63
Leeftijd
57
Website
www.games4you.be
Als jullie beide me willen helpen vind ik dat oke hoor, trouwens mooi filmpje lijkt me niet zo moeilijk of denk ik dat?
 

gouwepeer

Heeft veel posts
Team lid
Lid geworden
4 okt 2016
Reacties
1.293
Reaction score
245
Punten
63
Leeftijd
44
Website
www.gouwepeer.nl
Een phpBB forum steld niet zo veel voor wat installeren en onderhouden betreft. Op internet is genoeg te vinden om dit zelf onder de knie te krijgen.
 
Bovenaan Onderaan