Kosten en baten van het SER Energieakkoord uit 2013

Abraham54

Admin
Team lid
Lid geworden
2 aug 2016
Berichten
14.133
Reaction score
1.931
Punten
113
Leeftijd
66
In februari dit jaar is er een rapport verschenen over het Energieakkoord uit 2013.
Dat zou 17 miljard Euro gaan kosten.
De daadwerkelijke kosten daarvan in de periode 2013 tot 2017 bedragen 107 miljard Euro

Dit Energieakkoord wordt beoogd opgevolgd te worden door het Klimaatakkoord.

Ik voeg de analyse van dit Energieakkoord als PDF bij, zodat ook jij kan lezen wat hierin beschreven staat en wat het voor jouw portemonnee gaat betekenen.

Klimaatwetenschappers hebben overigens al laten weten dat onze aarde thans in een afkoelende fase zit;
het eis op de Noordpool is groeiende, de NASA denkt echter dat dit maar een tijdelijk gegeven is.

Wat de wetenschappers nog niet weten, is wat de verschuiving van de magnetische Noordpool van het westen naar het oosten (grofweg van Alaska naar Rusland) gaat betekenen voor de wereld.


Uit de samenvatting van Energieakkoord:

5
De totale uitgaven aan het Energieakkoord zijn ongeveer vier keer zo hoog als de gezamenlijke kosten van de Deltawerken, de Betuwelijn, de Hogesnelheidslijn (HSL), de Noord/Zuidlijn en de Joint Strike Fighter (samen ongeveer 28 miljard euro) bij elkaar.


Deze projecten zijn vaak onderwerp geweest van fel debat, vanwege het grote beslag op onze algemene middelen (5 à 10 miljard euro per project), ten koste van andere uitgaven.
Het is onbegrijpelijk dat de Tweede Kamer bij het aannemen van een minstens tienmaal zo duur beleidsplan geen idee had van de kosten ervan, en er nooit een Kamerdebat gevoerd is over de verantwoording van dermate extreem hoge uitgaven.

6
Gezinnen met een beneden modaal inkomen zijn vanaf 2025 hun vakantiegeld waarschijnlijk volledig kwijt
aan de kosten van de energietransitie.


Voor een modaal gezin is het vakantiegeld ongeveer het vrij besteedbare inkomen. De laagste inkomens hebben op dit moment al een zeer laag vrij besteedbaar inkomen, en hebben het vakantiegeld bijna geheel nodig voor noodzakelijke uitgaven.
Veel gezinnen zullen door de flinke stijging van hun energierekening dus waarschijnlijk in de financiële problemen komen.
In Duitsland is dit al het geval en wordt het verschijnsel Energiearmut genoemd.

7
Het compenseren van de energiekosten met behulp van nivellerende maatregelen van de gezinnen met een inkomen beneden modaal, leidt tot een grote toename van de armoedeval.

Hierbij daalt voor veel gezinnen het besteedbaar inkomen bij een stijging van het verdiende loon.

Dit is economisch zeer ongewenst. De compensatie van de kosten voor de gezinnen beneden een modaal inkomen moet dus voor alle gezinnen gelijk zijn
en niet teruglopen bij stijgend inkomen.
Vanaf modaal zou de compensatie (om dezelfde reden) langzaam afgebouwd kunnen gaan worden.
Een netto bijdrage aan de kosten is dan pas bij de hoogste inkomens mogelijk.
Dit leidt tot een zeer grote lastenverzwaring voor deze inkomensgroep.

8
Kosten voor de energiemaatregelen die aan de bedrijven worden berekend, komen via prijsverhogingen toch weer terecht bij de burgers.


Bedrijven zullen hogere kosten aan hun klanten door berekenen.
Internationaal georiënteerde bedrijven kunnen dat niet altijd, en kunnen in de problemen komen, of besluiten het land te verlaten.
Dan merkt de burger het door daling van de werkgelegenheid.
Alles wat de nieuwe energievoorziening meer kost dan de huidige, gaat uiteindelijk ten koste van onze welvaart, ook als dit op de bedrijven afgewenteld wordt.
 

Bijlagen

Abraham54

Admin
Team lid
Lid geworden
2 aug 2016
Berichten
14.133
Reaction score
1.931
Punten
113
Leeftijd
66
Heeft nu echt niemand commentaar op de transitiekosten die verbonden zijn met het komende klimaatakkoord?
Een en ander gebaseerd op de volkomen uit de hand gelopen kosten van het akkoord uit 2013?

Gezinnen met een beneden modaal inkomen zijn vanaf 2025 hun vakantiegeld waarschijnlijk volledig kwijt
aan de kosten van de energietransitie.
 

HansGU

Heeft veel posts
Gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2016
Berichten
1.585
Reaction score
102
Punten
63
Leeftijd
75
Locatie
Den Haag
Natuurlijk wel Abraham, maar hoe gaan we er mee om? Weet jij de oplossing?

Het zit denk ik zo: wij lezen er tenminste nog over maar dacht je nu werkelijk dat de Nederlandse bevolking (en die van andere landen) hier echt over gaan lezen? Ik schat hooguit 30% lezers en dan ben ik nog optimistisch, het gros van de mensen denkt (niet geheel onlogisch) ik kan het tóch niet tegenhouden!
 
Laatst bewerkt:

Abraham54

Admin
Team lid
Lid geworden
2 aug 2016
Berichten
14.133
Reaction score
1.931
Punten
113
Leeftijd
66
Forum volgen.
Ik ben tegen het Klimaat Akkoord wat er komen gaat.

Die hele g..... discussie wordt al jaren gevoerd met uitsluiting van de wetenschap.
Ooooo, wat weten die linkse milieu organistaties en en partijen het toch goed, maar niet heus.
Als je het een beetje onderzoekt, dan kom je te weten dat de opwarming van de aarde overgegaan is in afkoeling.

Daarom stem ik op het Forum.

De hele discussie over CO2 is in de negentiger jaren van de vorige eeuw bedacht en opgestart met veel geld door een stel rijke stinkerds in de USA, die er brood inzagen zo de gewone mens nog meer te laten betalen en er zelf weer beter van te worden.
Daar draait alles om; het is gewoon één grote leugen volgens mij.
 

HansGU

Heeft veel posts
Gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2016
Berichten
1.585
Reaction score
102
Punten
63
Leeftijd
75
Locatie
Den Haag
Daar lijkt het inderdaad wel op. Maar zou het nu al niet te laat zijn? Ik denk van wel.
 

Abraham54

Admin
Team lid
Lid geworden
2 aug 2016
Berichten
14.133
Reaction score
1.931
Punten
113
Leeftijd
66
We hebben straks eerst de EU verkiezingen en dan ga ik dus niet op een partij stemmen, die in zijn EU statuten heeft staan dat immigratie moet, omdat men vindt dat de Nederlanders te weinig kindertjes maken.
Nee, liever heeft men dat op termijn ons Nederland niet meer ons Nederland is.
Daarom stem ik ook dit keer weer op een anti EU partij.
 

HansGU

Heeft veel posts
Gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2016
Berichten
1.585
Reaction score
102
Punten
63
Leeftijd
75
Locatie
Den Haag
Dat is zo, maar de al lang geleden gemaakte afspraken van het energieakkoord zullen niet zomaar van tafel worden geveegd vrees ik.
 

Abraham54

Admin
Team lid
Lid geworden
2 aug 2016
Berichten
14.133
Reaction score
1.931
Punten
113
Leeftijd
66
Het genoemde energieakkoord is ten einde en het Klimaat Akkoord is de opvolger en overtreffende trap.
Die gaat iedereen in Nederland heel veel geld kosten en wat zal het resultaat zijn.
Dat ons landje als enigste de emissierechten haalt (dat gaat misschien wel het tienvoudige kostenalls wat het energieakkoord uiteindelijk gekost heeft) en de vervuilende oosteurpese kool gestookte energiecentrales krijgen dan van de EU het overschot van de emissie rechten, zodat op papier die landen ook beter gaan presteren om aan de akkoorden van Parijs te voldoen en dat hebben wij in Nederlaand dan allemaal betaald.

Een geweldig vooruitzicht toch?
 

HansGU

Heeft veel posts
Gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2016
Berichten
1.585
Reaction score
102
Punten
63
Leeftijd
75
Locatie
Den Haag
Tja... :( Geld zat toch? Maar niet heus. Er zal echt een soort van volksopstand moeten komen om niet als enig Europees land te worden geslachtofferd.
 

Abraham54

Admin
Team lid
Lid geworden
2 aug 2016
Berichten
14.133
Reaction score
1.931
Punten
113
Leeftijd
66
Wat ik niet snap dat is dat beleidsmakers niet inzien dat een klein land als Nederland niet de wereld kan redden.
Als je nu eens als continent met zo'n plan komt , dan kan het iets gaan uitmaken.
Maar als klein land en je wil dit alles realiseren, dan moet de Nederlandse belastingbetaler maar compleet uitgekleed gaan worden.
 

Abraham54

Admin
Team lid
Lid geworden
2 aug 2016
Berichten
14.133
Reaction score
1.931
Punten
113
Leeftijd
66
Kabinet haalt miljarden te veel op met energiebelasting
RTL Z 15-5-2019


© ANP Minister van Economische Zaken Eric Wiebes en premier Mark Rutte.

Een van de redenen dat je energierekening dit jaar fors hoger uitvalt, is een belasting om vergroening te stimuleren. Maar een groot deel van de miljarden die de staat daar in de afgelopen jaren mee ophaalde, is nog helemaal niet uitgegeven. In totaal is er in de afgelopen 5 jaar 2,5 miljard euro niet gebruikt.

In totaal was er 7,7 miljard euro beschikbaar om duurzame energie te stimuleren, maar uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat bijna een derde hiervan op de plank is blijven liggen.


Energierekening toch omhoog

En dat is opvallend. Want mede doordat de zogeheten Opslag Duurzame Energie (ODE) de afgelopen jaren zo hard steeg, steeg ook onze energierekening flink. De helft van deze belasting wordt namelijk betaald door de consument, de andere helft wordt betaald door bedrijven.
In 2017 betaalde een gemiddeld huishouden een kleine 60 euro aan ODE, afgelopen jaar was dat al 175 euro.
Mede hierdoor valt de energierekening dit jaar gemiddeld 334 euro hoger uit per huishouden.

Stimuleren duurzame energie

Vorig jaar werd met de belasting voor opslag voor duurzame energie ruim 1 miljard euro opgehaald, blijkt uit het jaarverslag van het ministerie van Economische Zaken en Landbouw.
De belasting is bedoeld voor de financiering van de subsidiepot voor bedrijven die willen investeren in duurzame energie, de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).
Aan subsidies voor het opwekken uit energie met biomassa, aardwarmte, waterkracht, wind of zon was het ministerie vorig jaar via de SDE+ 486 miljoen euro kwijt. Van de opbrengst uit de ODE werd 571 miljoen euro dus niet gebruikt.
In 2017 werd met de ODE-belasting 626 miljoen opgehaald en werd 321 miljoen uitgegeven aan de SDE+, toen werd dus al ruim 300 miljoen te veel opgehaald. Ook in 2016 overstegen de inkomsten van de energiebelasting met 421 miljoen euro al ruimschoots de uitgaven aan subsidies van 187 miljoen.

Al in 2015 gewaarschuwd

De Rekenkamer heeft, als onafhankelijk accountant van de overheid, het ministerie van Economische Zaken al in 2015 op de vingers getikt toen bleek dat er stelselmatig meer geld werd opgehaald dan uitgegeven werd aan subsidies.
Omdat de belasting afhankelijk is van wat het ministerie nodig denkt te hebben, staat er voor consumenten en bedrijven veel op het spel, aldus de Rekenkamer.
Op dit moment wordt de rekening voor de helft door burgers en de andere helft door bedrijven opgebracht. Het kabinet wil dit veranderen naar twee derde voor bedrijven, en een derde voor de consument.

Leg beter uit

Juist daarom is belangrijk dat er goed wordt uitgelegd waar de miljarden aan belastingopbrengst naartoe gaan, legt een woordvoerder van de Rekenkamer uit. "Zorg dat het beter inzichtelijk wordt", zegt zij.
Niet alleen is dit belangrijk om aan burgers uit te leggen waarom hun energierekening hoger uitvalt, maar ook om ervoor te zorgen dat het teveel aan belastingopbrengst niet voor hele andere zaken gebruikt kan worden.
Dat is tot nu toe nog niet gebeurd en in principe is het geld dat wordt opgehaald met de belasting ook geoormerkt en mag het dus alleen gebruikt worden voor de subsidie.
Toch hoeft dit niet altijd. Als er met de belasting meer wordt opgehaald dan het ministerie verwachtte, dan gaat dit naar de schatkist. En dan kan het gebruikt worden voor hele andere zaken dan duurzame energiesubsidies.

Belofte Kamp

De Rekenkamer vindt het opmerkelijk dat dit überhaupt kan, omdat bij de invoering van de ODE minister Henk Kamp beloofde dat alle inkomsten van de belasting 'beschikbaar blijven voor de uitgaven aan duurzame energieproductie'.
Voor dit jaar wordt de opbrengst uit de ODE geraamd op 1,7 miljard euro, blijkt uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken.
De subsidieregeling SDE+ wordt vanaf 1 januari volgend jaar verbreed en dan omgedoopt tot SDE++. Behalve het opwekken van duurzame energie zal de subsidie ook gebruikt worden voor projecten waarbij CO2-uitstoot wordt verminderd.

Bron: Kabinet haalt miljarden te veel op met energiebelasting
 
Bovenaan Onderaan