Brein verliest hoger beroep om Ziggo waarschuwingsbrieven te laten versturen

Abraham54

Administrator
Forumleiding
Lid geworden
2 aug 2016
Berichten
34.578
Leeftijd
70
OS
Windows 11 Professional
AV
Microsoft Defender
FW
Windows Firewall
detail.png


Brein verliest hoger beroep om Ziggo waarschuwingsbrieven te laten versturen​


donderdag 13 oktober 2022, 10:19 door Redactie, 17 reacties

Ziggo hoeft waarschuwingsbrieven van stichting Brein niet door te sturen naar klanten, zo heeft het
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een hoger beroep geoordeeld dat door de belangenbehartiger van
eigenaars van auteursrechten was aangespannen. Volgens het hof is er geen juridische grondslag die Ziggo
verplicht om waarschuwingsbrieven van Brein door te sturen en is er ook geen grondslag voor Ziggo om
strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken.


Eind 2020 is Brein een waarschuwingscampagne gestart onder de naam FLU, wat staat voor Frequente en Langdurige
Uploaders. Het doel van die campagne is om mensen die via Bittorrent illegaal bestanden uploaden ervoor te
waarschuwen dat er in de toekomst mogelijk gehandhaafd gaat worden. Brein heeft daarvoor waarschuwingsbrieven
opgesteld. Steekproefsgewijs zoekt Brein naar mensen die in een periode van vier weken materiaal uploaden.

Brein maakt hierbij gebruik van software om het ip-adres van de uploader te achterhalen, maar beschikt niet over de
naam en adresgegevens van de uploaden. Daarvoor heeft de stichting aan internetproviders die betreffende
ip-adressen beheren gevraagd om de waarschuwingsbrieven door te sturen. Ziggo wil daar niet aan meewerken.

De internetprovider stelt dat het een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens nodig heeft voor het doorsturen
van de waarschuwingsbrieven en het verstrekken van de naam en adresgegevens van klanten.

In eerdere rechtszaken hebben rechters geoordeeld dat een dergelijke vergunning wel is vereist en ook nu oordeelt
het hof dat dit het geval is. "Inmiddels staat als niet langer betwist vast dat het door Ziggo koppelen van de
ip-adressen die Brein bij haar aanlevert aan de NAW-gegevens van klanten, om vervolgens de waarschuwingsbrieven
te kunnen verzenden, geldt als de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens.
Daarvoor heeft Ziggo (als verwerkingsverantwoordelijke) op grond van artikel 10 AVG een grondslag nodig",
zo laat het vonnis weten.

Op grond van artikel 10 van de AVG mogen strafrechtelijke persoonsgegevens alleen verwerkt worden onder toezicht
van de overheid of als de verwerking is toegestaan bij Europese bepalingen die passende waarborgen voor de rechten
en vrijheden van de betrokkenen bieden. Het hof komt tot het oordeel dat er geen grondslag of uitzonderingsgronden
zijn die Ziggo toestaan om strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken.

"Verwerking van deze strafrechtelijke persoonsgegevens mag pas als er een grondslag voor bestaat.
Daarvan is vooralsnog geen sprake. Brein heeft nagelaten een vordering in te stellen die ertoe strekt dat Ziggo wordt
gelast een vergunning bij de AP aan te vragen. Dat had een tussenstap kunnen zijn in het verkrijgen van zekerheid over
een verwerkingsgrondslag voor het gevorderde doorsturen van waarschuwingsbrieven. Zolang die grondslag er niet is,
kan de vordering niet worden toegewezen", laat het hof verder weten, dat stelt dat het hoger beroep van Brein faalt.

"Het oordeel van het Hof accepteren zou betekenen dat Brein haar programma moet aanpassen om altijd afgifte van
naam-, adres- en woonplaatsgegevens te vorderen zodat de inbreukmaker in geval van volharding voor de rechter
gedaagd kan worden", laat Brein in een reactie op het vonnis weten.
De stichting overweegt nu om bij de Hoge Raad in cassatie te gaan.


 
Ja ik had het gelezen.
Van de ene kant mooi i.v.m. privacy. Van de andere kant wel jammer.
Stel dat iemand in je huis misschien onwetend ergens mee bezig is, of bewust en je weet er zelf niet van.
Dan is het wel handig als je eerst een waarschuwing krijgt en dan kan checken waar het probleem zit en de activiteit kan stoppen voordat er boetes komen.

Als ze bij de Hoge Raad ook verliezen, is dat uit privacy oogpunt dus wel mooi, nadeel is dat een verzoek voor gegevens bij illegaal gebruik ook kosten met zich mee brengt en via de rechter moet.
Als dan toestemming gegeven wordt, hebben ze meteen alle gegevens van je en komen ze ook gezien de kosten, meteen met een boete bij je aan de deur. En dat is dan weer minder leuk.
 
Terug
Bovenaan Onderaan