Opgelost Blauw Scherm

Opgelost Blauw Scherm

Status
Niet open voor verdere reacties.
PCS Lid
ik begrijp wat je bedoeld.
En ik waardeer het dat ik hier zo goed geholpen word.
Antwoord op je vraag de nieuwste driver is geinstalleerd.
Maar wat denk je dan van Defender ransomware deze kan toch ook invloed hebben gehad op de bsod
 
Ik heb Windows bescherming tegen ransomware uitgezet , en 3 dagen geen bsod meer gehad!!!
Dan lijkt het dat de ransomware protectie conflicteerde met de Nvidia driver (of een update) waardoor de BSOD's ontstonden.
Ik zou die weer inschakelen, dan afwachten tot er weer een BSOD verschijnt.
Daarna in de logboeken van Windows kijken of Defender werkelijk de oorzaak is m.b.t. nvlddmkm.sys

De logboeken van Windows kan je als volgt filteren.
 1. Open het startmenu en typ logboeken en klik op Windows-logboeken > Systeem.
 2. Klik nu rechts op de optie huidig logboek filteren.
 3. Bij geregistreerd selecteer je afgelopen 2 uur en klik op OK.
 4. Klik in het menu op acties en Bestand met gefilterd logboek opslaan als...,
 5. Selecteer bij het opslaan de optie "Tekst (door tabs gescheiden) (*.txt)"
 6. Sla het bestand nu op als Syslog.txt en daarin kan je dan verder zoeken. Dit bestand kan je hier ook even als bijlage toevoegen.
 
V

Verwijderd forumlid 305

Guest
Antwoord op je vraag de nieuwste driver is geinstalleerd.
En? en ik heb het over de Intel GPU driver, de monitor hangt volgens Speccy daaraan en niet aan de nVidia graka, wordt meestal ingesteld als het notebook niet aan de lader hangt maar alleen de batterij wordt gebruikt of niet is ingesteld in de Intel of nVidia GUI.
 
BSOD Analist & Security Analist
Teamlid
BSOD Analist & Security Analist
Blij dat het ondertussen is opgelost, heb pas zojuist Abraham's melding gezien.

De 0x113 is een lastige om goed te debuggen omdat er weinig over de paramaters bekend is qua wat ze betekenen. Wat er wel bekend is bij deze specifieke crash, zijn de 3e en 4e parameters. Deze parameters zijn de vendor ID en device ID die perfect matchen met de vendor en device ID in de PNP-apparaat-id van de GPU.
Uitgebreid (BBCode):
VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR (113)
The dxgkrnl has detected that a violation has occurred. This resulted
in a condition that dxgkrnl can no longer progress. By crashing, dxgkrnl
is attempting to get enough information into the minidump such that somebody
can pinpoint the crash cause. Any other values after parameter 1 must be
individually examined according to the subtype.
Arguments:
Arg1: 0000000000000019, The subtype of the bugcheck:
Arg2: 0000000000000002
Arg3: 00000000000010de
Arg4: 000000000000139a

Naam  NVIDIA GeForce GTX 950M
PNP-apparaat-id  PCI\VEN_10DE&DEV_139A&SUBSYS_22811B0A&REV_A2\4&16C86A1B&0&00E0

Het lijkt erop dat de nvlddmkm driver een probleem heeft met het updaten van de power state.
Code:
2: kd> knL
 # Child-SP     RetAddr      Call Site
00 ffff8f09`0741f6f8 fffff800`60a43ad0 nt!KeBugCheckEx
01 ffff8f09`0741f700 fffff800`6088250c watchdog!WdLogEvent5_WdCriticalError+0xe0
02 ffff8f09`0741f740 fffff800`60802221 dxgkrnl!DpiFdoHandleDevicePower+0x7fa2c
03 ffff8f09`0741f7e0 fffff800`60803771 dxgkrnl!DpiFdoDispatchPower+0x21
04 ffff8f09`0741f810 fffff800`66e9ea34 dxgkrnl!DpiDispatchPower+0xe1
05 ffff8f09`0741f930 ffff9284`0c9d9000 nvlddmkm+0xdbea34
06 ffff8f09`0741f938 ffff9284`04402000 0xffff9284`0c9d9000
07 ffff8f09`0741f940 ffff9284`0c9d9000 0xffff9284`04402000
08 ffff8f09`0741f948 ffff9284`06b7d650 0xffff9284`0c9d9000
09 ffff8f09`0741f950 ffff9284`00000004 0xffff9284`06b7d650
0a ffff8f09`0741f958 fffff800`00000000 0xffff9284`00000004
0b ffff8f09`0741f960 ffff9284`00000001 0xfffff800`00000000
0c ffff8f09`0741f968 ffff8f09`0000ffff 0xffff9284`00000001
0d ffff8f09`0741f970 ffff9284`04402000 0xffff8f09`0000ffff
0e ffff8f09`0741f978 fffff800`47e0b743 0xffff9284`04402000
0f ffff8f09`0741f980 fffff800`47f9d1d9 nt!KeWaitForSingleObject+0x233
10 ffff8f09`0741fa70 fffff800`47f55855 nt!PopIrpWorker+0x1d9
11 ffff8f09`0741fb10 fffff800`47ffe808 nt!PspSystemThreadStartup+0x55
12 ffff8f09`0741fb60 00000000`00000000 nt!KiStartSystemThread+0x28

2: kd> u fffff800`6088250c
dxgkrnl!DpiFdoHandleDevicePower+0x7fa2c:
fffff800`6088250c 488b5730    mov   rdx,qword ptr [rdi+30h]
fffff800`60882510 4533c9     xor   r9d,r9d
fffff800`60882513 4c8bc3     mov   r8,rbx
fffff800`60882516 498bce     mov   rcx,r14
fffff800`60882519 e862610e00   call  dxgkrnl!DpiDxgkDdiNotifySurpriseRemoval (fffff800`60968680)
fffff800`6088251e 85c0      test  eax,eax
fffff800`60882520 7909      jns   dxgkrnl!DpiFdoHandleDevicePower+0x7fa4b (fffff800`6088252b)
fffff800`60882522 f683400f000010 test  byte ptr [rbx+0F40h],10h

2: kd> lmvm nvlddmkm
Browse full module list
start       end         module name
fffff800`660e0000 fffff800`68536000  nvlddmkm T (no symbols)     
  Loaded symbol image file: nvlddmkm.sys
  Image path: nvlddmkm.sys
  Image name: nvlddmkm.sys
  Browse all global symbols functions data
  Timestamp:    Mon Jun 21 06:55:07 2021 (60D01BAB)
  CheckSum:     023B7282
  ImageSize:    02456000
  Translations:   0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
  Information from resource tables:
 
PCS Lid
Ik heb Defender ransomware weer aangezet.
Tot nu toe nog geen BSOD"s gehad.
Dus het lijk mij verstandig om nog maar even af te wachten.
Zodra ik weer een BSOD heb meld ik mij weer.
En Abraham in mij NVIDIA - configuratiescherm en dan het onderdeel 3D-instellingen beheren kan ik de videokaart toch ook instellen?
Allemaal bedank voor de oplossingen die jullie hebben gegeven
 
PCS Lid
Abraham
Even een update nog steeds geen BSOD"S .
Dus laten hier maar een slot opzetten.
Bedankt voor alle adviezen
 
Administrator
Teamlid
@flasch - dat is fijn, ik zal deze discussie sluiten.
Vooral het geval er toch weer een BSOD optreedt, stuur dan een van de mods of mij een PM,
om de discussie weer open te zetten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan Onderaan