• Welkom
    PiepComp Support is een modern en gezellig forum; ons devies is snelheid en geen reclame!

    De regering heeft vanwege het “coronavirus” werknemers aangeraden om thuiswerker te worden, wij bieden derhalve een "computer APK" aan.

    Wordt ook lid! Computer APK

Millieueffecten door stilstand komen van economiën

Wordt dat het enigste postitieve van de huidige Coronacrisis
Bovenaan Onderaan